30 septembrie 2013

..romini ..sa traiti bine ( serie de toamna )

OMUL
NATURA
LEGEA 

..imparat si proletar ..in romania

dincolo de aceasta geamandura sunt apele internationale ..care mi-au adus aminte de toti cei care au murit ....incercind sa fuga pe mare spre ...libertate !
stind in barca cu motorul oprit ..ascultind marea ...si picaturile de ploaie mi-am adus aminte de Eminescu si de o poezie care nu se mai preda la scoala ...niciodata ..
Mihai Eminescu

Împărat şi proletar 

Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare,
Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
Cu feţe-ntunecoase, o ceată pribegită,
Copii săraci şi sceptici ai plebei proletare.

Ah! - zise unul - spuneţi că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.

Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
Trec zilele voioase şi orele surâd.
În cupe vin de ambră - iarna grădini, verdeaţă,
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă -
Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia - o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi...
Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea -
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân'.

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.

Ei îngrădiţi de lege, plăcerilor se lasă,
Şi sucul cel mai dulce pământului i-l sug;
Ei cheamă-n voluptatea orgiei zgomotoase
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase:
Frumseţile-ne tineri bătrânii lor distrug.

Şi de-ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămâne?
Munca, din care dânşii se-mbată în plăceri,
Robia viaţa toată, lacrimi pe-o neagră pâine,
Copilelor pătate mizeria-n ruşine...
Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri!

De lege n-au nevoie - virtutea e uşoară
Când ai ce-ţi trebuieşte... Iar legi sunt pentru voi,
Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară
Când mâna v-o întindeţi la bunuri zâmbitoare,
Căci nu-i iertat nici braţul teribilei nevoi.

Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă,
Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!
Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă,
Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă,
Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi!

Sfărmaţi statuia goală a Venerei antice,
Ardeţi acele pânze cu corpuri de ninsori;
Ele stârnesc în suflet ideea neferice
A perfecţiei umane şi ele fac să pice
În ghearele uzurei copile din popor!

Sfărmaţi tot ce aţâţă inima lor bolnavă,
Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund,
Zvârliţi statui de tirani în foc, să curgă lavă,
Să spele de pe pietre până şi urma sclavă
Celor ce le urmează pân' la al lumii fund!

Sfărmaţi tot ce arată mândrie şi avere,
O! dezbrăcaţi viaţa de haina-i de granit,
De purpură, de aur, de lacrimi, de urât -
Să fie un vis numai, să fie o părere,
Ce făr' de patimi trece în timpul nesfârşit.

Zidiţi din dărmăture gigantici piramide
Ca un memento mori pe al istoriei plan;
Aceasta este arta ce sufletu-ţi deschide
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde
Cu mutra de vândută, cu ochi vil şi viclean.

O! aduceţi potopul, destul voi aşteptarăţi
Ca să vedeţi ce bine prin bine o să ias';
Nimic... Locul hienei îl luă cel vorbareţ,
Locul cruzimii vechie, cel lins şi pizmătareţ,
Formele se schimbară, dar răul a rămas.

Atunci vă veţi întoarce la vremile-aurite,
Ce mitele albastre ni le şoptesc ades,
Plăcerile egale egal vor fi-mpărţite,
Chiar moartea când va stinge lampa vieţii finite
Vi s-a părea un înger cu părul blond şi des.

Atunci veţi muri lesne fără de-amar şi grijă,
Feciorii-or trăi-n lume cum voi aţi vieţuit,
Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă
Pentru acel de care norocul avu grijă;
Nimeni de-a plânge n-are, el traiul şi-a trăit.

Şi boale ce mizeria ş-averea nefirească
Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi;
Va creşte tot ce-n lume este menit să crească,
Va bea pân-în fund cupa, pân' va vrea s-o zdrobească,
Căci va muri când nu va avea la ce trăi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pe malurile Senei, în faeton de gală,
Cezarul trece palid, în gânduri adâncit;
Al undelor greu vuiet, vuirea în granit
A sute d-echipajuri, gândirea-i n-o înşală;
Poporul loc îi face tăcut şi umilit.

Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,
Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti,
Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti,
Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută.
Mărirea-i e în taină legată de aceşti.

Convins ca voi el este-n nălţimea-i solitară
Lipsită de iubire, cum că principiul rău,
Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu;
Istoria umană în veci se desfăşoară,
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău.

Şi el - el vârful mândru al celor ce apasă -
Salută-n a lui cale pe-apărătorul mut.
De aţi lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasă
De răsturnări măreţe, mărirea-i radioasă,
Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi căzut.

Cu ale voastre umbre nimica crezătoare,
Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit,
Cu mintea de dreptate şi bine râzătoare,
Cu umbra voastră numai, puteri îngrozitoare,
La jugu-i el sileşte pe cei ce l-au urât.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldă,
Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt -
Prin limbile de flăcări, ce-n valuri se frământ,
Răcnete, vuiet de-arme pătrund marea cea caldă,
Evul e un cadavru, Paris - al lui mormânt.

Pe stradele-ncruşite de flăcări orbitoare,
Suiţi pe baricade de bulgări de granit,
Se mişc batalioane a plebei proletare,
Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare,
Şi clopote de-alarmă răsună răguşit.

Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare,
Prin aerul cel roşu, femei trec cu-arme-n braţ,
Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară
Şi sânii lor acopăr - e ură şi turbare
În ochii lor cei negri, adânci şi desperaţi.

O! luptă-te-nvălită în pletele-ţi bogate,
Eroic este astăzi copilul cel pierdut!
Căci flamura cea roşă cu umbra-i de dreptate
Sfinţeşte-a ta viaţă de tină şi păcate;
Nu! nu eşti tu de vină, ci cei ce te-au vândut!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scânteie marea lină, şi placele ei sure
Se mişc una pe alta ca pături de cristal
Prin lunce prăvălite; din tainica pădure
Apare luna mare câmpiilor azure,
Împlându-le cu ochiul ei mândru, triumfal.

Pe undele încete îşi mişcă legănate
Corăbii învechite scheletele de lemn;
Trecând încet ca umbre - ţin pânzele umflate
În faţa lunei, care prin ele-atunci străbate,
Şi-n roată de foc galben stă faţa-i ca un semn.

Pe maluri zdrumicate de aiurirea mării
Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat
Al salciei pletoase - şi-ntinse-a apei arii
În cercuri fulgerânde se pleacă lin suflării
A zefirului nopţii şi sună cadenţat.

Îi pare că prin aer în noaptea înstelată,
Călcând pe vârf de codri, pe-a apelor măriri,
Trecea cu barba albă - pe fruntea-ntunecată
Cununa cea de paie îi atârna uscată -
Moşneagul rege Lear.

Uimit privea Cezarul la umbra cea din nouri,
Prin creţi ai cărei stele lin tremurând transpar,
I se deschide-n minte tot sensul din tablouri
A vieţii sclipitoare... A popoarelor ecouri
Par glasuri ce îmbracă o lume de amar:

"În orice om o lume îşi face încercarea,
Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van;
În orice minte lumea îşi pune întrebarea
Din nou: de unde vine şi unde merge floarea
Dorinţelor obscure sădite în noian?

Al lumii-ntregul sâmbur, dorinţa-i şi mărirea,
În inima oricărui i-ascuns şi trăitor,
Zvârlire hazardată, cum pomu-n înflorire
În orice floare-ncearcă întreagă a sa fire,
Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.

Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,
Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă -
Faţa - căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat.

În veci aceleaşi doruri mascate cu-altă haină,
Şi-n toată omenirea în veci acelaşi om -
În multe forme-apare a vieţii crudă taină,
Pe toţi ea îi înşală, la nime se distaină,
Dorinţi nemărginite plantând într-un atom.

Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege-n lume - atunci te oboseşte
Eterna alergare... ş-un gând te-ademeneşte:
Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi."

1874, 1 decembrie

... pleaca pelicanii.. ei ...compun pe  cer  poezii triste despre despartire ..


27 septembrie 2013

..rosia montana 2013 ..lumina si inregistrarea ambientala


...cineva ... stie cine,cit,cum dar mai ales cind a luat din  lumina ..aurului .!
   plebea ..evident asteapta  circ si piine ..sa curga singe...!
 sa'nceapa circul...!

rosia montana 2013 calea banilor
....banii se duc pe covorul rosu al puterii..

24 septembrie 2013

. natura ....asa cum este ea  ...nimic de spus ..
 doar de privit in liniste .   sa simti vintul rece cum aduce toamna si sa vezi cum  ruginiul toamnei acopera incet ,incet ...totul.

23 septembrie 2013

......cianura si aur ..ce ironie..!

  sa incepem de luni   cu...
  rosia montana ....de fapt toate minele ..fostele mine de aur pe care au avut grija guvernele post comuniste sa le inchida ..
 ..aurul  si ce mai este pe acolo ..toate atrag pofte de inavutire peste masura ..! dar nu oricum ci cu metode eficiente pe costuri ale afacerii calculate la sfert de dolar asa cum in rominia nu a lucrat nimeni pina acum ..
dar prin incilceala de informatii ramin trei componente fundamentale  CIANURA + OMUL + NATURA .
au fost odata . cristale de cianura si nu a mai ramas decit  ..lumina soareleui ce se reflecta in nimic ..
    daca nazistii au eficientizat exterminarea in masa a evreilor  cu zyklon B 3http://ro.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B ( cianura de potasiu facuta da ...da nu va mirati de Bayer anilin und soda fabrik    BASF )  genocid pentru care au fost judecati la nurenberg si de toata lumea .

...de ce pentru  crima care se pregateste in vazul intregii lumi   si anume   extinctia ..exterminarea naturii de la rosia montana unde se va folosi cianura ...nu zice nimeni nimic....?..
 de ce ..? de ce se justifica cu hocus pocus-uri  folosirea cianurii...?
  simplu ..! toti dar absolut toti..Europa cistiga bani de la gold corporation , prin vinzare de utilaje si creditari bancare ..prin cumpararea aurului ..si cite si mai cite
 gold corporation face bani in orice miscare ....!
   ...pierdem noi si mediul nostru  pentru ca avem niste lideri si conducatori   smekerasi intimplatori care nu vad mai mult de virful nasului ..!
  ..de la prim ministriii si presedinti care au negociat pina la ultimul fomist ..care a fost turist in new zeeland  ..pe banii lu' bibicu a fost si guralivul ..salvati delta ..!
 da el ..! in delta ii educa nemteste  pe lipoveni si la rosia montana mineaza cianuristic ..motzii.!

      morala maxima ...!

22 septembrie 2013

..despre saramura de crap a la' ivanov

   .va prezint azi o reteta nemaigustata de mine pina acum , destul de dificil de facut in lipsa ingredientului principal ..crapul rominesc salbatic .!
 de ce ..? pentru ca in marea majoritate a crescatoriilor de crap furajarea ...iar ulterior lantul intermediarilor care sunt in reteaua de distributie fac imposibila viata unui bucatar care isi doreste un crap salbatic ..prins cu citeva ore inainte ..si adus la gheatza ..in cel mai scurt timp in bucatarie
 vorbesc de un crap de 4 /5 kg auriu   longilin ca o torpila  cu solzi mari si marginile cafenii ..

 ei bine ,  curatat si portionat in bucati de 150 -200 de grame par niste cotlete pe cinste ..asta si sunt ..
 urmeaza o operatiune dificila si anume ..stergerea, sararea , ungerea cu putin ulei ...bucatilor de  crap  si frigerea pe o tabla incinsa ,
  separat din citeva polonice de bors de peste se face intr-o tava mai mare un amestec de legume ..rosii ,ardei iute, lamiie  si  condimente ..dafin,piper .. ....in care se scufunda bucatile fripte si fierbinti de crap ..!
asta este o portie ..am mincat ....multe ..!

 obligatoriu trebuie sa se odihneasca o zi ...in liniste asa cum au fost puse .
  mie imi place rece ...dar poate fi incalzita si mincata fierbinte ..!
 pentru mine vesnic calator in delta dunarii..invitatia la masa refuzata de citeva ori cum cere protocolul ..este un dar divin mai ales ca prietenia si respectul care le simt  fata de  Cornel amplifica reintilnirile dupa citeva luni  in adevarate momente memorabile ..unele cu vodka din belsug altele doar uscate de o zi superba de toamna
 am sa spun ca am mincat cu pofta ..si nerusinare ..! am mincat ..? am devorat ..! si da dupa saramura de crap am mincat ceeace nu imi iese niciodata si daca ar fi sa ma arunc in cap ...caras prajit cu o salata iute facuta din ardei iute ,morcov si albitura ...taiata cubulete si amestecate in otet si sare ..
   exista o vorba prin partea locului ...
 te saturi de peste cind nu iti vezi comeseni de muntele de oase din fata ta ..!
         asa este

21 septembrie 2013

vine toamna IV  ...peste ,peste ...pesti

...time and money in bucharestce imensa deziluzie ..din februarie aproape in fiecare zi auzeam la ROCK fm : 
-   ...sa spargem zidul ...!
- ..sa rogers ...
-        sa pink floyd   ..sa asa sa pe dincolo ...!
 au trecut toate si nimeni nu mai spune nimic ..nimeni nu mai aminteste de momentul unic al zidului nedarimat din bucuresti  dar ramine ..ceva  ramine muzica magica a pink floyd-ului ..
 iata-i ..intr-un moment magic..waters,gilmore si mason ..https://www.youtube.com/watch?v=uZqS7LAyup4
cintind outside the wall intr-o zi fasta ...( in spatele lor zidul darimat ..)
          in bucuresti intre timp ciini ignorantei noastre ne maninca copiii, 
        cianura..NaCN.coboara din laboratoare  si ne intra in viata de zi cu zi fara sa stim de ce .
 pacientii uita sa -si pastileze viata ..iar prostii ramin asa cum sunt ...prosti !
   toate astea se intimpla cu muzica divina din rapsodia II a  a lui enescu pe fundal . totul pare ireal si nu cred ca este cineva vinovat ..pur si simplu se intimpla si viata si moartea si muzica si... tot.20 septembrie 2013

vine toamna III


marea majoritate au inceput sa plece ..
altii aleg sa ramina ..
( daca nu stiti in imagine sunt pelicani si doua cabluri de inalta tensiune )

 d'ale naturii...

...vine toamna II


..vine toamna...I


...balustrada rupta ...!


   stai si privesti in zare pina cind vintul rece te trezeste din visare .intr-un tirziu vezi ca au  schimbat  peisajul
 da ..! cineva a furat stilpul de sustinere  ...!
   tratamentul bata-l vina .! trebuie  retusat si schimbat si indreptat orizontul !

18 septembrie 2013

domnule Prim Ministru Victor Ponta ..!


   Va rog sa introduceti pe ordinea sedintei de guvern de joi ..un proiect de  Hotarire de Guvern ..prin care ..

 art unic . cu data publicarii in monitorul oficial  SE INTERZICE IN ROMANIA folosirea procedurii de exploatare a metalelor rare si pretioase prin metoda cianurarii.


     semnat
 prim ministru

victor ponta


ps ..terminati odata bascalia si prostirea populatie ..! guvernati ..! creati locuri de munca ..aparati proprietatea  si valorile societatii .munca ,familia educatia ,asistenta sociala si medicala ..

   jigodiilor  .!
  ..pentru mine gold corporation  este mai rau ca pcr/cpun/psdr/psd/pnl /acr/punr/unpr/fsn/fsn pd/ pd/pdl/unpr/psd/prm si udmr la un loc ..pentru ca toti au luat bani ...multi bani ..!


uitati-va in imaginea asta ..! credeti ca cineva de aici a fost platit sa iasa la MARSUL DEMNITATII..?
 raspuns corect ..NIMENI .!

16 septembrie 2013

.. dupaamiaza unui pradator ..

..este simpla ...lupti sau mori ..! daca nu prinzi pasarele mori de foame si puii se duc si ei dupa tine ..asa ca ...! la vinatoare ...ei dupa prada noi dupa imagini ...! evident din zbor ...nu momite cu soricei si carne de pui ..! ...nu la pinda ...!
....ci  din zbor cum sta bine unui fotograf iubitor de natura 

15 septembrie 2013

...roman,vacaroiu,, stolojan,ciorbea isarescu ,nastse ,boc,,ungureanu,ponta ...

..a venit nota de plata ..
 o cer mamele cu copii in caruciore  si 80 000 de protestatari porniti in marsul DEMNITATII

...acum pe sub ferestrele mele trec...si demonstreaza pasnic zeci de mii de bucuresteni ...
 ALO ...USL se aude ..?sa va mai spun ca multimea protesteaza pasnic iar coloana se intinde de la bul Unirii pina la parcul tineretului  ...om linga om ...? si nimeni nu prezinta nimic..?

.. liniste pe marginea lumii

liniste pe marginea  lumii

 linistea ce ne invaluia ..era doar  inceputul unei zile pline de aventuri si intimplari de pomina 

.... doi popi pe apa

apa este izvorul vietii ...

14 septembrie 2013

...o masa de peste ..in delta dunarii..!

...o vodka rece sau mai bine un rachiu de caise  inghetat la propriu .
.eu l-am botezat  "sarutul haholesc " .. din trei sarutari esti nevoit si gata sa incepi masa ..
 ei bine incepem cu peste afumat ..cel mai bun este crapul uscat si afumat ...cu salata de ceapa rosie si praz..
 urmeaza o alta minunatie gastronomica ...
...plachia lipoveneasca cu o mamaliga tare si bine rasucita  
in plachie gasesti toate legumele si verdeturile toamnei ...tot ce este mai copt si mai bun isi gaseste loc in plachia facuta lipoveneste ( pestele prajit inainte si montat cu legumele proaspetev ..ostoit cu vin si trecut prin focurile cuptorului cu lemne ..)
..nu cred ca este cineva care nu ar minca minunatia din imaginea de mai sus ..

mamaliga poate fi cit de multa ...nu ajunge niciodata daca este bine facuta ..
ce ramine mergem miine la pescuit de crap si momim locul ..
 ah ..cine nu maninca plachie poate minca crap si caras prajit sau ma rog ce a prins fiecare ..lipovenii cresteaza carasul pe ambele parti intre oase si mai aplica si o taietura paralela cu sira pestelui .pe stinga si pe dreapta ..cu ocazia asta taie oasele Y .cine s-a inecat vreodata cu peste stie ce spun ..

.
... carasul cit palma prajit crocant in untura de porc alaturi de un mujdei bine facut este o aventura gastronomica pe cinste ..si fara colebil si alte pastile .
singura conditie este o carafa de vin aligote de macin ..bauta usor ..usor pe'ndelete
    la sfirsit vine regina gastronomiei haholesti ...borsul de peste la ceaun ..!
 se maninca fierbinte ..

   ..amestecati in ea o lingura zdravana de mujdei ..si savurati incet fiecare lingura de bors ..pina se coc strugurii borsul de peste se acreste  cu agurida ...niciodata cu otet ..! si atentie sa nu va lipseasca faimoasa ciusca ..sau cum le place sa spuna rusilor si haholilor din balta ...inima lui stalin ..( este un ardei mic rosu si rotund ..aparent nevinovat si fara snaga ..in realitate te ia pe sira spinarii cu fierbinte si frig in  timp ce gura iti ia foc ..!
  de ce mai postez din gastronomia clasica ...traditionala din delta dunarii ? motivul este simplu ..
 cind vad toti imbecilii de bucatari facuti pe lighean cum explica cu miinile pline de ceasuri si inele si cu parul nelegat ...cum freaca icrele cu lingura de metal in ligheane de plastic si metal.. cum emit judecati de valoare despre ce inseamna  gastronomia si traditia locala ..ei care au venit de foame in delta  ...ei bine atunci mai postez cite ceva din ce am invatat de la mesterii neintrecuti in ale gastronomiei din delta ...nea Marcu ...,Jimi ...Dan  si singurul monument al turismului in viata ...faimosul Nelson din crisan.
 o carafa de vin si o masa de peste ..o zi plina cu povesti,snoave si aventuri nemaiauzite ....hohote de ris ..toate astea te fac sa intelegi ca ...viata e frumoasa

ps .am mai scris si o sa scriu despre ce si cum in gastronomia locala... la mila 23 ...la babadag si sarikioi ...la sulina sau in letea ..
  chiar si despre faimosul somn in sos alb mincat acum citiva ani in caraorman cu Conu Dinu..!
 dupa o zi de fotografiat in caraorman pe jos si din remorca ne-am odihnit la casa unui gospodar din caraorman ...nea vanea.
mincam si ne uitam unu la altu si nu ne venea sa credem ..ca exista asemenea retete si sensuri in gastronomie.
 oriunde in lume ce aveam in farfurie sarea binisor de 50 de euro portia ...aici in carorman    nea vanea ne imbia sa mai poftim ...ca este ...si se uita la noi cum mincam savurind fiecare oascior de somn  .

13 septembrie 2013

... Arici Pogonici...


 era o revista pentru copiii de gradinita din copilaria mea ..
iata nr 12 din 1967  ..evident o grafica facuta de meseriasi din creion si pensula ..grafica de exceptie ..care iata a traversat 6 decenii si este tot moderna ...titluri facute cu letraset ...oh tempora ..!
probabil si din aceasta cauza ariciul imi este foarte drag


     ..intotdeauna mi-am dorit un arici in casa ..dar cu motanii nu se poate ..cred ca ar fi casa plina de singele lor ..cit este de mic ..ariciul este extrem de bagacios si luptator ..se retrage ...atipeste ghem cu tepii in toate directiile ..si brusc o ia la sanatoasa pe cele patru labute prevazute cu niste gheare ..extrem de ascutite ..
iata-l ...!!  
.. Pogonici , ariciul meu ...l-am fotografiat si l-am dus inapoi in padure de unde l-am luat ..

..simbolul puterii..

fascia ...nuiele legate cu o banda de pinza
rosie in jurul unui topor de lupta 

 ...puterea ..!
 in fapt ce inseamna PUTEREA ? merita sa te zbati pentru ea ..merita sa lupti sa devii cel mai puternic ..!??
 si cum arata puterea in lume..?
 cine sunt puternicii zilei si ce fac ei cu puterea pe care o au ...?
 este puterea o tinta in sine ..? este puterea vectorul cel mai important al autoritatii  oricarea ar fi ea ..?
 in ultimii 50  de ani am vazut  multi dintre puternicii lumii impuscati,spinzurati,batjocoriti !   cei mai puternici oameni din tarile lor ..hitler        ,stalin,mao,lenin\mussolini,ceausescu,sadam,ghadafi..mubarak.pol pot
si citi altii stiuti si nestiuti din  america de sud,africa sau ..asia ..!
 la ce si-au folosit puterea ..? sa se imbogateasca ,sa stringa averi nemasurate si nestiute ...! ei si ,..?
 ceausescu era aerul si apa romaniei ..nu se intimpla nimic fara sa vrea el ..nimeni  si nimic nu a ramas in urma lui ...! un  nepot ...un copil macar ! s-a ales praful si pulberea .
puterea nu le-a folosit la nimic ..
 s-au folosit de ea sa terorizeze si sa infricoseze prin teroare si represalii popoare intregi care nu isi doreau decit sa traiasca in liniste si echilibru ..
 nu cred ca exista cineva care isi doreste sa traiasca asuprind pe altcineva sau sa fie terorizat de ...stat ..de konducator ,de fuhrer ..de Il duce ,de tovarasul ..de el comandante ..!
 asta in politica ...!
 dar daca puternicul zilei este Bill Gates ..sau  Mark Zuckerberg,  ...sau citi altii care te-au inrobit cu inventiile si abordarile lor ..?
 este internetul ,google ,yahoo-ul ,pc-ul .laptop-ul ,tableta .facebook-ul o nevoie ..? sau toate sunt purtatoare si simboluri ale puterii..?
 suntem robii acestei noi puteri ..? 
    cine are informatia are puterea ..se declama la scoalal ani in sir ...ei bine ..cine are informatia ..?
- cine o face ..si aici cercul se inchide din nou ajung la politica si simbolurile puterii ei 

  pina la urma cred ca provocarea ce amai mare a celor care isi doresc puterea este sa se joace putin ...
...sa devina Creator macar o zi ..! 
 raspuns corect :
 - nu se poate ....
.

12 septembrie 2013

...de ce Evolutia fosta Revolutie .....imi cotropeste viata si linistea ..?
 de ce STATUL  romin imi umple viata cu problemele lui ..nerezolvate de la Ceasusescu incoace ..?
 de ce incompetenta guvernelor post decembriste imi ruineaza viata ..?
 e treaba mea sa creez locuri de munca ...?
 de ce ma spoliaza STATUL ...de ce ma obliga sa intretin hoardele de orci care varsa laturile si mizeriile pestlientiale in spatiul public comun..?
 astazi in romania au loc dezbateri publice dincolo de scena politica a Parlamentului ..! ..este evidenta si cauza ..Parlamentul este incompetent si aproape fiecare ales al POPORULUI SUVERAN   are o eticheta la haina pe care sta scris ..ce a luat cit a luat de unde a luat  bani,interes,putere sau mai stiu si eu ...un caltabos si 2 kile de brinza .
stencil de pe zidurile cetatii ...la arhitectura unde ....'' ne-am luat portia de libertate ''...!
 si da cred ca etichetele sunt tiparite de serviciile lu' marineru' de la constanta doctor si colonel in smekeriile fostilor comandanti de nava scoliti de ei bine da ...de securitatea atotstiutoare ..!
 ..dezbaterile se refera evident la cine si cit primeste  din avutia tzarisoarei ..ROSIA MONTANA ...!  sau la
..cine si cum a fost corupt cu banii de la ciini maidanezi..?
     nimeni nu cere referendum pentru demiterea primarilor de sector si  a Oprescului ...! .ei sunt in continuare acolo ..tac milc ...minca-i-ar ciinii sa-i manince de jigodii
 daca vreun nepot al lor ar fi avut soarta lui IONUT ..ce ar fi facut ..?
 stati linistiti ...nepotii lor au  bone filipineze  si sunt paziti de o liota de angajati  platiti evident tot de noi ..
 PREFECTUL care nici nu exista in configuratia
 POPOR - ADMINISTRATIE LOCALA -ADMINISTARTIE CENTARLA ...tace ..tacea-e-ar  gura pe pe veci ..de politruc
 cine ma apara de mine ca Ponta imi intra in sufragerie pe toate canalele ..? cine ma apara de Antonescu si Basescu care stau in bucatarie si se  holbeaza la mine ..?!
  din 89 incoace toate guvernele au luptat ?!? pentru implementarea strategiilor si alinierea la cerintelor UE prin
 DESFINTAREA LOCURILOR DE MUNCA
 DISTRUGEREA ECONOMIEI ROMINESTI PRIN PRIVATIZAREA HALUCINANTA  APLICATA DE FOSTII SECURISTI DE LA CSP ( VACAROIU & CO )
VINZAREA RESURSELOR NATURALE   (NASTASE & GASCA )
 DEZAGREGAREA SISTEMULUI DE INVATAMINT
 NEANTIZAREA SISTEMULUI DE SANATATE
 SUBORDONAREA IN TOATE RELATIILE INTERNATIONALE IN FATA UNOR INTERESE OBSCURE
 VINAZAREA SUVERANITATII SI A INDEPENDENTEI ROMANIEI MARELUI LICURICI
 as putea scrie zeci de pagini cum jegosul de Ci0rbea ..MOTZUL LU" PESHTE PRAJIT ..taranist cu acte ..azi liberal si securist dintotdeauna cum a pus bomboana pe coliva mineritului ...DA ..tot printr-un program al bancii mondiale ..de inchidere si dezafectare a minelor ...din romania ..!
au disparut printr-o semnatura  mine de aur ,carbune,uraniu ,metale neferoase si rare ..pina bariul si caolinul  au disparut desi eram aproape unici prin calitatea lor ....!
 da ciorba fi-ti-ar  politica sa-ti fie cosciug ..! un dobitoc.!
 videanu si ceilalti macar au vindut si pe masa si pe tasu '  .prost poporu' ca nu-i duce la tirgosviste in vizita la akm 47


 dar deceptia  maxima .....este USL ul ..

..ciolan si razbunare ..fara morala si etica ..! doar lupta pe putere si pentru putere ..! atit .
 USL-ul demn urmas al PDL-ului ..PONTA SUCCESORUL lu' BASESCU

  restul sunt vorbe ..pentru ca fara ideologie ,disciplina si  morala ....POLITICA este ceea ce sunt cei care o fac...CURVE  si cameleoni ..ai evolutiei ma rog revolutiei