14 aprilie 2011

despre ....ce si cit costa..!

...am citit despre cum se vede lumea si ce pareri au unii si altii ...poate unul si acelasi cu un mai vechi purtator de vorbe critice care singur isi scrie si singur se dedubleaza sub pseudonime pentru traffic si credibilitate ...in sfirsit este boala secolului ..dedublarea si personalitatea cameleonica in orice domeniu ..dar nu vreau sa critic si sa comentez despre ce fac unii in timpul lor liber ...
vreau sa informez corect despre ce si cum in formarea profesionala
....... cadrul juridic al tuturor ocupatiilor din Rominia  asa cum sunt ele definite de lege sunt cuprinse in CODUL OCUPATIONAL ROMIN ( COR ) ....aici http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm... in ordine alfabetica sistematizate in grupe majore ,minore grupe si subgrupe se regasesc toate ocupatiile din Romania
  evident si fotografia se regaseste in COR cu  nr 313106 ....meseria de FOTOGRAF ...ba si mai mult aptitudinile si competentele care trebuie insusite in cadrul unui curs acreditat de CNFPA si sustinute in fata unei comisii acreditate se regasesc intr-un STANDARD OCUPATIONAL al meseriei de FOTOGRAF ..
am sa spun k toate reglementarile sunt  conforme cu
standardele internationale elaborate de Comunitatea Europeană (ISCO-88-COM) si ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenta informatiei economico-sociale în domeniul resurselor si utilizării fortei de muncă.
In aceasi ordine de idei si anume JUSTA si CORECTA informare a celor care citesc blogul meu si iubesc FOTOGRAFIA am sa spun ca la elaborarea acestui cod s-au enuntat citeva principii care clarifica termenii si ii ordoneaza uite ...


  • –Principiul grupării unitătilor de clasificat după criterii economice si sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordantă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practică.

  • – Principiul omogenitătii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărtire reflectând aspecte din ce în ce mai amănuntite ale criteriului aplicat la subîmpărtirile precedente, ca de exemplu:-  gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);- nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitătilor care definesc ocupatiile;-  gradul de specializare în cadrul aceleiasi activităti;-  felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehno-logice utilizate.

  • – Principiul univocitătii grupării unitătilor, care presupune si impune repartizarea fiecărei unităti de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor si unitătilor de clasificat.– Principiul actualitătii, al luării în considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării si economicitătii folosirii codurilor.– Principiul stabilitătii pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile conditii de dezvoltare economico-socială.

  • – Principiul multilateralitătii folosirii pe diverse structuri organi-zatorice si activităti (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparatiile internationale

Pentru evitarea confuziilor in folosirea termenilor s-a procedat la enuntarea acestora 

OCUPATIA  este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăsoară o persoană în mod obisnuit, într-o unitate economico-socială si care constituie pentru aceasta sursă de existentă. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine si semenii săi. Ocupatia unei persoane poate fi exprimată prin: functia sauvmeseria exercitată de aceasta.
FUNCTIA este activitatea desfăsurată de o persoană într-o ierarhie functională de conducere sau executie. În clasificarea de fată, functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.
MESERIA este complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practică, necesare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.
Pentru definirea corectă a notiunii de ocupatie si evitarea confuziei, este necesar să se definească si notiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi si ocupatie, iar în altele nu.
Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinută prin studii, iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă

Este complicat...?..daca nu mergem mai departe ...

Autoritatea care verifica ,coordoneaza ,reglementeaza si emite ordine de aplicare a legislatiei in vigoare este CNFPA vezi aici    http://www.cnfpa.ro/ 
daca nu vreti sa cautati uite ce reglementeaza Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor... 

În conformitate cu prevederile Legii 132/1999, art.4(1), Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor.


Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

Legea 132/1999 republicata, privind infiintarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor Legea 559/2004 pentru modificarea si completarea Legii 132/1999 Ordinul Nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor Legea Nr. 268 din 7 iulie 2009 care reglemetează statutul Comitetelor Sectoriale Ordinul 1455/5122/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor Ordonanţă de Urgenţă nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării Hotărâre 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor Ordonanţă de Urgenţă Nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Legislatia formarii profesionale a adultilor

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000 HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003 HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr.522/2003 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003) Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003) Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale

Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor

Codul Muncii al Romaniei - text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003, Legea nr. 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005, Legea nr. 371/2005 Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca HG nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, 2005-2010 Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, de cetateni români sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003 Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003
este complicat...?
pentru cei care cauta Standardul Ocupational al meseriei de fotograf uite aici 
iar acum citeva cuvinte despre ce si cum in formarea profesionala ...! 
Cursurile acreditate de CNFPA trebuie sa indeplineasca criteriile de competenta prevazute de lege ...dotarea ,competentele profesionale si psihopedagogice sunt tinte greu de atins intr-un domeniu in care tehnologia digitala in fotografie pare sa fi schimbat structural atit parametri de continut cit si abordarile ....din experienta mea in acest moment nu exista in tara un curs sau ma rog centru de formare profesionala care sa instruiasca si sa formeze fotografi cu diploma sau fara si sa dobindeasca calificare in domeniu ...incepind cu developarea unui negativ,diapozitiv,color ,alb/negru ..sa mareasca si sa etaloneze manual o imagine in proces alb /negru si RA4 sa developeze corect un diapozitiv color in E6...sa fotografieze ,descarce,corecteze ,etaloneze ...un RAW.si sa-l printeze pe hirtie ,canvas sau alte materiale conventionale si neconventionale .....sa copieze pe film documente ,sa scaneze ...documente ...sa arhiveze si sa faca backupuri pentru arhiva .!  asta k sa nu amintesc de fotografierea in studio cu lumina continua si cu blitzuri ( difuzie ,griduri,filtre ,spoturi ,blende )si de fotografierea in locatie la orice tema doreste un client ...de la timbre la gastronomie si de la arhitectura la portret de campanie electorala...si de ce nu ..? nud ..! personal invat mai multe de la cursantii mei decit ei de la mine ..diferenta de virsta nu este un impediment pentru k am cursanti si mai in virsta decit mine ....!foarte determinati si creativi ..!  modificarea structurala a sistemului de invatamint liceal precum si nivelul de cultura generala dobindit in gimanziu,liceu si facultate fac cu putine exceptii k orice demers in acest domeniu sa fie infiorator de greu ...de cele mai multe ori cursantii vor doar sa invete utilizarea comenzilor si setarea ...ideala ...a aparatului de fotografiat ...ce la cel mai simpu compact pina la M II am vazut toate tipurile si marcile  de aparat
..asta este cazul cel mai fericit ..dar marea majoritate vin sa socializeze ....sa faca psihoterapie ..( nu este intimplator cind in cazul depresiilor ,maniilor   medicul recomanda participarea la un curs ...de fotografie  sa zicem   k la cizmarie nu se prea inghesuie lumea ....!!) dar oricum de aici si pina la a cintarii si critica in lipsa celor mai elementare cunostiite despre un domeniu sau altul este cale lunga ...! modul total gresit ...dar mai ales tonul si stilul  folosit ma fac sa cred k cel in cauza in loc sa faca pe justitiarul in noapte ...mai bine ar investii putin timp in informarea corecta in domeniu ...a lui si a celor care il citesc ..! 
astfel ar afla ... cursurile acreditate nu sunt pentru formarea  artistilor fotografi ..ci a celor care ...eventual isi doresc sa isi deschida ...de ce nu ..un PFA ,AF sau II
cazurile fericite in care multi din cursantii mei folosesc fotografia drept sursa secundara de venit sau cele mai fericite in care prin fotografie isi implinesc visele si asteptarile creative ma fac sa cred k munca mea nu a fost in zadar ...! nu imi doresc polemici si dezbateri decit cu formatori cu competente profesionale veridice in fotografie dar mai ales cu ....vocatie de INVATATORI ...!...pot fi chiar si fostii mei cursanti pe a caror certificate se afla semnatura mea 
ah ...! inca ceva ...! nu huli...vine saptamina mare .. ps  k sa clarific lucrurile ..poate de acolo ele se vad distorsionate ...!    ....sunt cursanti care au facut cursul de 2 ori si au 2 CERTIFICATE de CALIFICARE ! de ce ..? cum de ce ..? asa a vrut muschii lor ! sic