25 noiembrie 2012

..trandafir ,vasile voiculescu ,pink floyd ...

https://www.youtube.com/watch?v=HoDJ1V_1kww

Pink Floyd HD - Delicate Sound Of Thunder 

Vasile Voiculescu


CCXXIX 

Nu-ţi spun nici un adio cum n-ai mai exista...
Rămâi doar coaja celei pe care-o iau cu mine...
Ţi-am supt adânc esenţa şi te-am golit de tine...
Plec numai cu splendoarea şi frumuseţea ta;
Las ochii falşi luceferi, şi iau privirea dragă,
Las buze reci de idol şi iau sărutul lor,
Uit sânii, duc căldura şi forma lor întreagă,
Fur neagra avalanşă de par când se dezleagă,
Din trup îmbrăţişarea de vrej ameţitor...
Zvârl inima stricată ce-ţi schioapătă alene,
Cu scopuri nepătrunse ţesute-n linguşiri
- Când prefăcute lacrimi, când râsete viclene-
Capcana-n chip de suflet ascunsă-n amăgiri
Cu tot ce-am strâns din tine curat, ca Prometeu
Am sa te-alcătui altfel, dar suflet iţi dau eu.

luna si iubirea .

http://www.youtube.com/watch?v=TStuO3mlyho

Vasile Voiculescu

CLXXXIII

Mereu cerşim vieţii ani mai mulţi, aşa-n neştire,
Ne răzvrătim, ne plângem de pierderea noastră,
Şi încă nu-nţelegem că fără de iubire
Se vestejeşte Timpul în noi ca floarea-n glastră;
Rupt din eternitate, el vrea ţărâm asemeni
Din care-altoiul şubred să-şi tragă seva nouă;
Noi îl primim cu gheaţă şi-l răsădim îcremeni
Când Dragostea-i unica vecie dată nouă.
Ci-n van acum te mânii pe mine şi m-arunci,
Minunile iubirii n-au staile pe lume;
Ca Lazăr la auzul duioaselor porunci,
Oricând şi ori de unde mă vei striga pe nume,
Chiar de-aş zăcea în groapă cu lespedea pe mine,
Tot m-aş scula din moarte ca să alerg la tine.

dobrogea mon amour

in imagine una din viroagele de la  bestepe

        crapaturi adinci si nestiute .... pamintul ..!dune de nisip care te incercuiesc in furtuni grozave .. cimpii netede cit vezi cu ochii,dealuri firave pe care le urci alergind ...munti tociti de vreme si de vremuri ..ape  si  nesfirsite valuri care se amesteca intr-o imbratisare  mortala .. acolo unde se varsa dunarea in mare
     dobrogea ...mon amour