27 mai 2010

despre gind

..de citeva nopti ma transformi in gind
  si ma intilnesc cu gindul tau ….
  care ma mingiie cu ura si iubire
   ..la nesfirsit …
..ma alungi si ma chemi in gind mereu