20 octombrie 2014

..despre dor


.... sa ma inece valul
     sa ma usuce vintul
     sa ma mingiie nisipul

     si sa traiesc o noua zi in care

      sa ma inece valul
      sa ma usuce vintul
      sa ma mingiie nisipul de dor....


Niciun comentariu: